Coraz większy skandal ze skażoną uranem wodą. Urzędnicy zataili informację?

Coraz większy skandal ze skażoną uranem wodą. Urzędnicy zataili informację?

Niepokojąca informacja o skażeniu wody wodociągowej uranem dotarła do mieszkańców Dolic (zachodniopomorskie). Informacja brzmi sensacyjnie, a to, że znalazła się na oficjalnej stronie gminy Dolice tylko ją uwiarygodniło. „Z powodu wzrostu aktywności szkoleniowej Wojska Polskiego i wojsk amerykańskich na polskich poligonach, w wodach gruntowych ujawniono dużą zawartość uranu zubożonego. W związku ze skażeniem wody w sieci wodociągowej decyzją Sanepidu woda nie nadaje się do spożycia. Użycie wody może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. W związku z tym na terenie całej gminy wprowadza się, aż do odwołania, zakaz zużycia wody wodociągowej do celów socjalno-bytowych. Jednocześnie przypominamy, że używanie wody z hydrantów dla innych celów niż przeciwpożarowe jest wykroczeniem i podlega karze. […]